به سایت بازرگانی رسولی خوش امدید

پروژه ارسال زردآلو به مقصد سلیمانه

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

معرفی پروژه:

ارسال 40 تن  زرد آلو به مقصد سلیمانه

موقعیت جغرافیایی پروژه:

20 کیلومتری شهرستان سردشت مرز کیله

پیمانکار اصلی:

بازرگانی رحیم رسولی

فعالیت های اجرایی طرح:

تحویل کامیون و هدایت به  مرز کیله از  راه ها اصلی

تخلیه بار از  کامیون  مبدا

بارگیری  به کامیون کشور مقصد

میزان زیان به وجود امده از تخلیه و بارگیری 0 درصد

استفاده از کادر مجرب جهت تخیله و بارگیری

زمان تحویل و ارسال پروژه:

تاریخ تنفیذ قرارداد: 1399/5/25

تاریخ تحویل معموله:1399/5/27

تاریخ ارسال معموله به کشور مقصد:1399/5/30