به سایت بازرگانی رسولی خوش امدید

درباره ما

ترخیص کار سردشت

بازرگانی رحیم رسولی

بازرگانی رحیم رسولی در سال 1390 با تکیه بر دانش خود در حوضه صادرات و واردات کالا تصمیم به انجام کارای پیله وری و ترخیص کالا در مرزکیله سردشت کرده است
ما در بازرگانی رحیم رسولی هر انچه نیاز است برای اسوده خاطری برای شما فراهم کرده است درمجموعه ما انجام صادرات از مرزکیله و واردات از مرزکیله و انجام ترخیص کالا در مزکیله با ترخیص کار این حرفه ای صورت میپذیرد همچنین ما از کادر مجرب جهت بارگیری کالا و تخیله کالا این امر موجب میشود که که کمترین ضرر و زیان را موجب کافرمایان عزیز میگردد